Alphons Diepenbrock

Echtheid en niets dan echtheid

was … het van-zelf-gekomen richtsnoer

van zijn menschzijn en zijn kunstenaarschap

– Willem Kloos over Alphons Diepenbrock 

Deze website is oorspronkelijk tot stand gekomen naar aanleiding van het jubileumjaar 2012 ter gelegenheid van het honderdvijftigste geboortejaar van de componist. In 2021 zal zijn honderdste sterfdag worden herdacht. U vindt hier actuele informatie over concerten en publicaties die aan deze Nederlandse componist worden gewijd. Ook kunt u eenvoudig kennis maken met Diepenbrocks oeuvre: hier wordt een compleet overzicht geboden van zijn muzikale nalatenschap. Achter veel werken treft u links aan naar manuscripten, beschikbare cd-opnames, beeld of geluid. Op de mediapagina kunt u de muziek naar hartenlust laten stromen.