Alphons Diepenbrock

Echtheid en niets dan echtheid

was … het van-zelf-gekomen richtsnoer

van zijn menschzijn en zijn kunstenaarschap

– Willem Kloos over Alphons Diepenbrock 

Deze website is tot stand gekomen naar aanleiding van het jubileumjaar 2012. Het is immers 150 jaar geleden dat Alphons Diepenbrock werd geboren. U vindt hier actuele informatie over concerten en publicaties die aan deze Nederlandse componist worden gewijd. Ook kunt u eenvoudig kennis maken met Diepenbrocks oeuvre: hier wordt een compleet overzicht geboden van zijn muzikale nalatenschap. Achter veel werken treft u links aan naar manuscripten, beschikbare cd-opnames, beeld of geluid. Op de mediapagina kunt u de muziek naar hartenlust laten stromen.