Alphons Diepenbrock-Fonds

Kort na de dood van Diepenbrock, om precies te zijn op 3 juni 1921, is het Alphons Diepenbrock-Fonds opgericht. Het fonds heeft als belangrijkste doel het uitgeven en verspreiden van werken van Diepenbrock, van wie gedurende zijn leven nauwelijks iets is gepubliceerd.

De Stichting het Alphons Diepenbrock-Fonds heeft met haar activiteiten de werken van Diepenbrock gecatalogiseerd, geëditeerd, uitgegeven en verspreid. Vervolgens is er vanuit het fonds, later in samenwerking met Donemus, een stimulerende werking uitgegaan voor de distributie en de uitvoering van Diepenbrocks werken. Inmiddels is Diepenbrocks oeuvre geheel in druk verschenen.

Een belangrijke wetenschappelijke uitgave, mede door het Fonds opgezet, is de serie Brieven en Documenten, samengesteld en uitgebreid geannoteerd door prof. dr. Eduard Reeser, die gedurende de jaren 1940-1968 als secretaris en vervolgens (1969-1985) als voorzitter aan het fonds was verbonden.

Het levend houden van een componist van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in het Nederlandse cultuurgoed is een taak die het Alphons Diepenbrock-Fonds nog geruime tijd zal vervullen, onder andere door het publiceren van deze bijgewerkte catalogus van zijn werken.

Het Alphons Diepenbrock-Fonds heeft de ANBI-status. Voor de ANBI informatie klik hier.